Recent Changes

Wednesday, April 26

 1. page space.menu edited {https://lh3.googleusercontent.com/BmdYmNWR5xUizDbQ4ue2igbsLFoNy9ZN2QIqQq3xgas1zTb_9ejv_LFiS0wc3Y…
  {https://lh3.googleusercontent.com/BmdYmNWR5xUizDbQ4ue2igbsLFoNy9ZN2QIqQq3xgas1zTb_9ejv_LFiS0wc3YPVvKHpxCI-=w170}
  Egilea
  Autora
  {https://lh5.googleusercontent.com/ZVGvOV52XKbOfWIos_yBRhLGEHDCcrnerdtfxxm04yEWFXT1EwwOeQ8RRrB36UJfIfCr1sFp=w170}
  {http://noseke.files.wordpress.com/2008/03/pendrive.jpg}
  GAITASUN DIGITALA
  (view changes)
  11:19 pm

Tuesday, January 24

 1. page Eskola 2.0 cas edited ESKOLA 2.0 {http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/eskola_bi_…

  ESKOLA 2.0
  {http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/eskola_bi_puntu_zero/es_eskola20/images/eskola20_web400.jpg}
  ¿QUÉ ES?
  {https://trestizas.files.wordpress.com/2012/05/1729_medium_eskola20.jpg} Resultado de imagen de eskola 2.0
  (view changes)
  10:49 am
 2. page Eskola 2.0 cas edited ... {http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/eskola_bi_puntu_zero/…
  ...
  {http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/eskola_bi_puntu_zero/es_eskola20/images/eskola20_web400.jpg}
  ¿QUÉ ES?
  {https://trestizas.files.wordpress.com/2012/05/1729_medium_eskola20.jpg} Resultado de imagen de eskola 2.0
  El Programa Escuela 2.0 supone la introducción de las TIC en el espacio educativo. Este programa se inicia en el curso 2009-10 con la digitalización de las aulas de tercer ciclo de Educación Primaria, que se acompaña con la formación del profesorado. y la elaboración de contenidos educativos multimedia. Toda la información en su página Eskola 2.0 y su blog
  Presentación del programa:
  2010
  Víctor Bermejo, responsable del programa
  lo explica en el siguiente vídeo
  (Jornadas digitales del Berritzegune de Leioa):
  Eskola 2.0-Un proyecto para el presente
  View more presentations from Eskola 2.0.
  Mas momentos de esta charla en Eduvlog
  USO DIDÁCTICO: MATERIALES Y MÓDULOS DE FORMACIÓN
  {http://g06.berritzeguneak.net/images/logo_berritzeguneak.gif}
  Eskola 2.0: Pack básico de formación
  Formación de los Berritzegunes 09-10:
  B08- Leioa. Ángel Larrauri. Eskola 2.0 Leioa B08
  B06-Zaratamo. Pedro Díez: B06 eskola 2.0 bloga
  B03-Sestao . Miguel Luis Vidal. Moodle
  Formación Berritzegunes 11-12
  B08: Sites de Secundaria
  Materiales REDTIC (Aragón)
  Visit Eskola 2.0
  Red social para la educación 2.0
  Creada por Miguel Luis Vidal . Red Ning para participar y debatir sobre el proyecto Eskola 2.0, la Educación 2.0, y la tecnología educativa.

  Eskola 2.0 en otras comunidades autónomas:
  Escuela 2.0 en Andalucía
  (view changes)
  10:49 am
 3. page Eskola 2.0 eus edited ... {http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/eskola_bi_puntu_zero/…
  ...
  {http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/eskola_bi_puntu_zero/es_eskola20/images/eskola20_web400.jpg}
  ZER DA?
  {https://trestizas.files.wordpress.com/2012/05/1729_medium_eskola20.jpg} Resultado de imagen de eskola 2.0
  2.0 Eskola Programak IKTak sartzen ditu hezkuntzan. Programa 2009-10eko ikasturtean hasi da Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasgelen digitalizazioarekin. Honetaz gain irakaslegoaren prestakuntza eta multimedia-ikasedukiak ere garatuko dira. Informazio osoa bere weborrian, Eskola 2.0eta bere blogean
  Eskola 2.0 beste komunitate automoetan:
  (view changes)
  10:48 am
 4. page Eskola 2.0 eus edited ... ZER DA? 2.0 Eskola Programak IKTak sartzen ditu hezkuntzan. Programa 2009-10eko ikasturtean h…
  ...
  ZER DA?
  2.0 Eskola Programak IKTak sartzen ditu hezkuntzan. Programa 2009-10eko ikasturtean hasi da Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko ikasgelen digitalizazioarekin. Honetaz gain irakaslegoaren prestakuntza eta multimedia-ikasedukiak ere garatuko dira. Informazio osoa bere weborrian, Eskola 2.0eta bere blogean
  Programaren aurkezpena
  2010
  Víctor Bermejok, programaren arduraduna,
  ondorengo bideoan azaltzen du (Leioako Bgunea,
  Jardunaldi digitalak 2009):
  Eskola 2.0-Un proyecto para el presente
  View more presentations from Eskola 2.0.
  Hitzaldiaren mementu gehiago: Eduvlog
  ERABILPEN DIDAKTIKOA : MATERIALAK ETA PRESTAKUNTZA MODULOAK
  {http://g06.berritzeguneak.net/images/logo_berritzeguneak.gif}
  Eskola 2.0:Oinarrizko prestakuntza moduloak
  Berritzeguneetako prestakuntza moduloak 09-10
  B08- Leioa. Ángel Larrauri. Eskola 2.0 Leioa B08
  B06-Zaratamo. Pedro Díez: B06 eskola 2.0 bloga
  B03-Sestao . Miguel Luis Vidal. Moodle
  Berritzegunetako prestakuntza 11.12:
  B08: Bigarren Hezkuntzako Sites
  Materiales de REDTIC ( ARAGÓN)
  Visit Eskola 2.0
  Red social para la educación 2.0
  Miguel Luis Vidalsortua, Sare sozial honen bidez Eskola 2.0ko proiektua, 2.0ko heziketa eta hezkuntza teknologiari buruz eztabaidatu ahal da

  Eskola 2.0 beste komunitate automoetan:
  Escuela 2.0 en Andalucía
  (view changes)
  10:47 am
 5. page gaitasun digitala (deleted) edited
  10:45 am
 6. page space.menu edited ... GAITASUN DIGITALA COMPETENCIA DIGITAL Hasteko aholkuak/ Para comenzar Gaitasun digitala /C…
  ...
  GAITASUN DIGITALA
  COMPETENCIA DIGITAL
  Hasteko aholkuak/ Para comenzar
  Gaitasun digitala /Competencia digital

  Ataza digitalak/Tareas digitales
  Web 2.0 eus / Web 2.0 cas
  (view changes)
  10:44 am
 7. page Web 2.0 cas edited WEB 2.0 QUÉ ES {http://hospitales.files.wordpress.com/2009/06/web20esquema.jpg} La Web 2.0 r…

  WEB 2.0
  QUÉ ES {http://hospitales.files.wordpress.com/2009/06/web20esquema.jpg}
  La Web 2.0 representa la evolución de las aplicaciones web tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario. El Web 2.0 es una actitud y no una tecnología. El término Web 2.0 se debe a Dale Dougherty de O’Reilly Media que lo usó en una conferencia debate en 2004. En los inicios de la web, nos encontrábamos en un entorno estático,llamado Web 1.0, con páginas realizadas por expertos, que tenían pocas actualizaciones y no tenían interacción con el usuario. La llamada Web 2.0 surge por comparación al uso anterior. Hoy en día, las herramientas web permiten que cualquier persona o grupo puedan crear su página web de forma muy fácil, actualizarla constantemente y crear y compartir contenidos con otros usuarios, sean estos vídeos, imágenes, documentos etc. Se crean así redes sociales y de colaboración que interactúan a través de estos espacios. El 80% de los contenidos que hay en la web ha sido generado por los propios internautas a través de aplicaciones Web 2.0. Nace el concepto de "prosumidor" (productor +consumidor). La Web 2.0 es una revolución social.
  La información, y por lo tanto, el conocimiento, ya no se apoyan en las fuentes clásicas (texto, profesorado), sino que son mas subjetivos al estar en manos de todos sus usuarios que no solamente la generan, sino que además la clasifican, la recopilan y la someten a críticas y comentarios. Se pasa de las clásicas taxonomías a las folcsonomías , clasificaciones gestionadas por los usuarios de forma simple y personalizada, asignando a cada elemento palabras clave llamadas etiquetas o tags.
  (view changes)
  10:43 am
 8. page Web 2.0 edited WEB 2.0 ZER DA {http://hospitales.files.wordpress.com/2009/06/web20esquema.jpg} Web 2.0 web…

  WEB 2.0
  ZER DA {http://hospitales.files.wordpress.com/2009/06/web20esquema.jpg}
  Web 2.0 web aplikazio tradizionaletatik erabiltzaileari begira dauden aplikazioetarako eboluzioa da. Web 2.0 ez da teknologi berria, baizik eta jarrera berria teknologien aurrean. Web 2.0 izenburua erabili zuen lehenengoa Dale Dougherty ( O’Reilly Media) izan zen 2004an hitzaldi-eztabaida baten garapenean. Webaren hasiera testuinguru estatikoa izan zen, Web 1.0 deiturik. Weborriak adituek egiten zituzten, oso gutxi gaurkotuta zeuden eta erabiltzaileak ezin zuen berarekin interakzionatu. Web 2.0 terminoa aurrekoarekin konparatzeko sortzen da. Gaur egun, web tresnek baimentzen dute edonork edo edozein taldek bere web propioa sortzea erraz moduan , etengabe eguneratzea eta beste erabiltzailekin edukinak sortu eta elkartrukatzea, bideoak, irudiak, dokumentuak eta abar. Era honetan toki hauetan interakzionatzen diren sare sozialak ere sortzen dira. Sarean dauden edukinen % 80a internautek beraiek garatu dituzte Web 2.0ko aplikazioen bitartez. "Prosumidor" izeneko kontzeptua jaio da (ekoizlea + kontsumitzailea) . Web 2.0, azken finean, iraultza soziala da.
  Orain informazioa, eta beraz, ezauguera, iturri klasikoetan ez dira oinarritzen (testuak, irakaslegoa), baizik eta gero eta subjektiboagoak dira, erabiltzaile guztion eskuetan daudelako. Sareko edukinak internautek sortzeaz gain, bildu, sailkatu, iruzkinak eman eta kritika jaso ere egiten dituzte. Taxonomia klasikoetatik folksonomietarapasatu da, hots, erabiltzaileek kudeatutako sailkapenak modu sinple eta pertsonalizatuan, elementu bakoitzari hitz gakoak ematera, etiketak edo tagak erabiliz.
  (view changes)
  10:43 am
 9. page space.menu edited ... Weborriak / Páginas Web Wikiak /Wikis {https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9G…
  ...
  Weborriak / Páginas Web
  Wikiak /Wikis
  {https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR2tKdsmdVJWSpmcryu7aR_Z7lYnPptrX6RGgaAROv9Lt3MW-hy}{http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/plataformas_digitales_de_contenidos_educativos.jpg?w=448&h=298}
  APLIKAZIO LAGUNGARRIAK
  APLICACIONES DE APOYO
  ...
  Hezkuntza Baliabideen bildumak
  Repositorios de recursos educativos
  {http://publidisa.files.wordpress.com/2012/02/plataformas_digitales_de_contenidos_educativos.jpg?w=448&h=298}
  ATSEDENALDIA / RECREO

  (view changes)
  10:40 am

More